Innføring i bedriftsøkonomi


 

Rettelser til læreboka (5. utgave 2014)

 

19/2-16  s 209, i tabellen midt på siden skal følgende endres  i 5. linje fra bunnen: 60 593 endres til 60 053 to steder!. Sluttsummen er riktig som den står.

s 332, i 3. linje på egenaktiviteten: Stryk setningen "Maksimal kapasitet er 10 000 enheter".

 

Rettelser til arbeidsheftet  (5. utgave 2014)

 1. s 49 (4.3), i tabellens nest siste linje rettes 180 000 og 105 000 til 360 000 og 250 000.

 2. s 87, tillegg i spm. l), etter 1. setning: "DT budsjettert 7 000, realisert 7 400."

 3.  s 181 (13.2). Etter 1. setning øverst på siden: Den ene kurven er grensekostnader, den andre gjennomsnittskostnader per enhet.

 4. s 187 (13.5), i 1. tekstlinje: "d og e" erstattes med "d-g"

 5. s 190 (13.8), i 3. linje i spm. c): "... 24 høyere ...." endres til "... 26 lavere ...."

 6. s 254 (16.4), i 1. linje: stryk "1-1 og". I spm. d) i 1. linje trengs en liten innsetting på slutten: ..... "på tidspunkt 0-1 og 1-3:"

 7. s 262 (16.11), i spm. c: Endre 12 år til 5 år (for å dekkes av renetabellen)

 8. s 266 (16.14), i spm c: Endre 10 % til 14 %

 9. s 270 (16.18), siste spørsmål på siden skal være e), ikke 9

 10. s 286 (16.32), i spm e, 1. linje: Endre månedlig til kvartalsvis

 11. s 325 (4.2), i svar d): 25 000 rettes til 50 000

 12. s 357, oppg.16.16: Svar 4c endres til 4b

 

Rettelser til løsningsforslagene (først og fremst beregnet på forelesere, eller studenter med tilgang til løsningsforslagene)

Rettelsene gjelder løsningsforslag sendt ut før datoene for rettelsene nedenfor. Nyere utsendelser vil være oppdatert frem til utsendelsesdato.

 1. 21/8-14 13.4 e). I 1. linje endres 32 000 til 28 000, i 2. og siste linje 31 900 endres til 24 100, i 4. og 5. linje endres 81 900 til 74 100 2 steder, og 420 endres til 380

 2. 15/1-15 17.5 a) (17.3 i 4. utg). I tabellen økes følgende poster (økes med 30 000): Sum anleggsmidler 7 820 000, Sum eiendeler 19 020 000, Kassekreditt 2 163 000, Sum EK og gjeld 19 020 000

 3. 3/2-15 5.2 d). Det er brukt feil nevner i utregningen. Riktig utregning er: 2 606 357 / 3 600 000 = 72,4 %

 4. 25/2-15 9.16, svar 4 skal være 4b (ikke 4a)).

 5. 5/5-15  16.11, i svar d: flere av tallene må endres pga. feil angitt terminbeløp:

                            IB lån      Renter    Terminbel.       Avdrag

1. termin        2 000 000      10 000          38 660       28 660            

2. termin        1 971 340        9 857          38 660       28 803

3. termin        1 942 537        9 713          38 660       28 747

Excelfunksjonen PPMT (ev. AMORT i norsk Excel) gir enkelt svaret.

Svaret foran er regnet med litt avrundede tall både i annuitet (eg. 38 665,60) og renter. Mer nøyaktig regnet i regneark blir avdraget det 3. året 28 952,98..

     6.   8/5-15  16.23, endringer i svarene d og e med gult: d) Nåverdien av differanseinvesteringsprosjektet–155 257 –4 410. Dette er også det samme som differansen mellom nåverdien av de to prosjektene (bortsett fra en liten avrundingsdiff.). Det viser hvor mye bedre stilt vi blir ved å velge leie fremfor kjøp, eller kanskje bedre: Hvor mye dårligere vi blir stilt ved å kjøpe.    e) Internrenten i differanseinvesteringsprosjektet alt.1–alt. 2: 8,23 14,7 %. Dette er effektiv rente på leiealternativet, dvs. leie er lønnsomt siden effektiv rente er lavere enn avkastningskravet.


Tilbake til hovedsiden