Rettelser til Økonomistyring 1 - Arbeidsheftet

2. utgave - 2. opplag (2014)

 1. s 341 - 4.7, svar 3b : I 5. og 7. linje rettes 9 til 14. I 5. linje rettes 10 til 15. Avlesningen i faktor i tabellen er riktig.

 2. s 98 - 6.28, 3. siste linje i tabellen endres Renter på lån til Renter (banklån 1 000 000)

 3. 19/2-16 s 193, 13.2, i spørsmål c endres kr 100 000 til kr 200 000 (for å få rikelig på konto)

 4. s 312 - 18.12, pkt. 7, 1. linje: 150 000 endres til 95 000.

 5. 8/12-15 s 314, oppg. 18.12, pkt. 7, 1. linje: 40 % endres til 50 % (for å få egen løsning til å stemme med løsningsforslaget bak)

 6. s 341 - 4.7, svar 3b : I 5. og 7. linje rettes 9 til 14. I 5. linje rettes 10 til 15. Avlesningen i faktor i tabellen er riktig.

 

2. utgave (2013) - 1. opplag

 1. s 23 - Oppg. 4.2 c), i 1. linje: Du har et krav .....

 2. s 24 - Oppg. 4.3 f), i siste linje: 1 334 336 rettes til 1 311 032

 3. s 29 - Oppg. 4.7, spm. 6, altertnativ a) endres fra 11 % til 12 %

 4. s 41 - Oppg. 4.19 c), legg til: Avkastningskravet er 14 %.

 5. s 45 - Oppg. 4.23, spm. 5: Endre 4 % til 4,5 %

 6. s 49 - Oppg. 4.27, spm. 2, legg til: Avkastningskravet er 10 %.

 7. s 60 - Oppg. 5.6, i 1. linje: Endre 7 dager til 10 dager

 8. s 98 - 6.28, 3. siste linje i tabellen endres Renter på lån til Renter (banklån 1 000 000)

 9. s 118 - Oppg. 8.8 e), i 1. linje: Endre 59 % til 50 %

 10. s 178 - Oppg. 11.9, siste linje i tabellen skal være: 40, 10 000, 52 000, 62 000, 250, 1 300, 1 550. I c) rettes 1 450 til 1 650, 1 474 endres til 1 550 og 24 til 50

 11. s 312 - 18.12, pkt. 7, 1. linje: 150 000 endres til 95 000.

 12. s 342 - svar 6a (før oppg. 4.13): 11 % endres til 12 %

 13. s 342 - svar 3b øverst på siden: I 5. og 7. linje rettes 9 til 14. I 5. linje rettes 10 til 15. Avlesningen i faktor i tabellen er riktig.

 14. s 346 - Svar oppg. 5.9 g). I 1. linje gjøres følgende endring: kr 275 x 12 + kr 25 x 12 = kr 3 600 endres til kr 301,39 x 12 = kr 3 616,68. I 2. linje rettes kr 600 til kr 616,68 og i 3. linje endres 40 % til 41,1 %

 15. s 346 - Svar oppg. 5.9: Svarene  h) og i) er falt ut. Sett inn svarene: h) kr 14 350  i) kr 4 393,50. I 5.10 e) legges til en setning på slutten: Effektiv rente p.a.: 1,062 - 1 = 12,35 %

 

Ønsker du sjekke om det er rettelser til læreboka, klikk HER

 

 

Til de som fortsatt træler med 1. utgave: Til kapittel 4 og 5 (prosjektanalyse og finansering) er løsningsforslagene på egentreningsoppgavene mv. utvidet med anvisning på bruk av kalkulatoren TI BA II Plus på de spørsmålene hvor nytten av finanskalkulatoren er størst. Du finner supplementet HER.

 

 

 

 

Rettelser til 1. utgave, 3. opplag (ikke ajourført etter at 2. utgave ble gitt ut):

 1. s 28. Stryk de to siste linjene foran spm. d)

 2. s 36, siste påstand (e) nederst. Her kan med fordel settes inn et lite tillegg: "Leieavtalen er svært langsiktig."

 3. s44, i 4. linje under tabellen nederst: "2 -11" endres til "1-11"

 4. s 48. Legg til i linje 2 på slutten av 2. setning: ..... til kr 48 000 p.a., betalt etterskuddsvis.

 5. s 92, spm. d) nederst. Legg til: "Alle kurs er like lange innenfor hvert av av de to studiene".

 6. s 109, spm. b), siste ordet (håndverksvirksomhet) endres til "vareproduserende virksomhet".

 7. s 270, mom. 12: Stryk siste setning "Fungerer som ....."

 8. s 280, nest siste linje i mom. 14: 10 000 endres til 1 000.

 9. s 281, prøv å presse inn en sumlinje foran "Likviditetsendring i perioden" nederst i tabellen: Sum utbetalinger

 10. s 302, i tbellen til venstre midt på siden, salgsbudsjettet, strykes siste rad (som er en gjentakelse a første tallrad).

 11. s 328, svar d): I 1.linje rettes 180 til 18. I 2. linje rettes 20 til 18, og 30 % endres til 27 %. I svar e) skal eksponenten være 18 (ikke 20). Helt nøyaktig blir effektiv rente 1,015218 - 1, dvs. 31,2 %. Kortidsrenten er egentlig litt høyere enn 1,5 % siden den forskuddsbetales (1,50 / 98,50 = 1,52 %).

1. utgave, 2. opplag

s 28 Stryk teksten i 1. setning etter ",". Rett siste ledd i kontantstrøm fra P1 fra +110 til +122. Dette gjøres også i tabellen. Stryk de to linjene foran spm. d)

s 44 Stryk "etterskuddsvis" i 2. linje på spm. c)

s 166 Erstatt de 5 siste ordene i spm. i) med "til varer"

s 280 I pkt 14 settes inn et tillegg før siste setning: ..... rundet opp til nærmeste hele kr 10 000

s 328 I svar e) litt under midten skal det være: 1,01518 - 1 = 30,7 %

s 344 I tabellen øverst: Driftsresultat skal være 1 750 000 (ikke 2 297 000). Øvrige tall i resultatoppstillingen OK. Blant eiendelene har tallene for Råvarelager og Bank byttet plass: 661 000 endres til 500 000 og 500 000 endres til 661 000

I tillegg kan man ta med rettelsene 2-6 og 8 angitt for 3. opplag foran.